GÜNCEL
Giriş Tarihi : 29-04-2024 02:12

Eflasyon Tek Haneye Düşecek!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yılmaz, "Yılın ikinci yarısında enflasyonda hızlı düşüş göreceğiz. Geçmişte başardığımız gibi yine enflasyon tek haneye düşecek" dedi.

Eflasyon Tek Haneye Düşecek!

Türkiye'nin iddialı hedefleri var. Türkiye Yüz Yılı diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 85 milyonu kapsayan aslında hiçbir partinin kesimin değil, hepimizin ortak vizyonu olan Türkiye Vizyonu’nu hayata geçirmek için bu özellikle çok kritik bir geçiş dönemi.

Bu dönemi biz çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Türkiye'nin değişimi dönüşümü çok daha güçlü bir şekilde yarınlara yürüyüşünde çok çok faydalı olacağına inanıyoruz. Bu döneme dediğiniz gibi geçen yıl hazırladığımız orta vadeli program ve 12 kalkınma planında şekillenen yol haritasıyla başlamış bulunuyoruz.

Orta vadeli programımız üç yıllık bir program. Burada ekonomimize ilişkin, yine çeşitli alanlara ilişkin yol haritamız ortaya kondu. Neredeyiz diye bakacak olursanız şunu rahatlıkla ifade edebilirim. Orta vadeli programımız işliyor, etkilerini gösteriyor, temel büyüklükler itibariyle baktığımız zaman geçen yılı büyüme de iyi bir şekilde kapattık.

Maliye yatırımları önemli. Enflasyonla mücadeleyi biz bütüncül bir mücadele, topyekün bir mücadele olarak algılıyoruz.

Aslında kamusuyla Özel sektörüyle işin bir de toplumsal boyutu da var. Bu tür mücadeleleri bütün unsurları ile birlikte düşünmek durumundasınız.

Orta vadeli programda da biz enflasyonla mücadeleyi 3 ayaklı bir strateji ile şekillendirdik. Bir tanesi para politikaları, orada araç bağımsızlığı çerçevesinde Merkez Bankamız üzerine düşen görevi ifa ediyor.

Diğer bir ayağı maliye politikası, üçüncü ayağı ise yapısal reformlar. Maliye politikası niçin önemli gelirler ve harcamalar bakımından her iki bakımdan da enflasyonla bağlantısı var.

Bir defa harcamalarınızı daha dikkatli yaptığınızda kamusal tasarruflar yaptığınız da bu enflasyonla mücadeleye birebir katkıda bulunmuş oluyor. Yönetilen, yönlendirilen fiyatlar var. Kamunun kontrolü altında veya etki ettiği bunlar yine enflasyon açısından önemli mekanizmalar.

Ayrıca tabi gelir tarafı var. İşte vergisel politikalar, gelir politikaları bütün bunlar ücret politikaları hepsi enflasyon üzerinde etkiye sahip. Dolayısıyla sadece para politikasıyla düşünmüyoruz. Maliye politikası boyutu da bunun önemli bir unsuru. Geçen yıl az önce bahsettim bütçe açığımızı 5.2'ye çekmiştik.

Bu yıl yine depremin çok ağır bir yükü var omuzlarımızda. Deprem yaşandı ama depremin rehabilitasyonu devam ediyor. Belki bu toplumsal farkındalığı da hep birlikte oluşturmamız gerekiyor. Maalesef tarihimizin en büyük felaketini yaşadık.

Bunun getirdiği 104 milyar dolarlık bir yükle devletimiz karşı karşıya kaldı. Bunu da yapıyoruz hiçbir şekilde taviz vermeden bu harcamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu yıl bütçemizde bir trilyon 28 milyar deprem harcaması ödeneği öngördük. Bunları da gerçekleştiriyoruz. Buna rağmen bütçe harcamalarını bir seviyede tutuyoruz.

Hatırlarsanız geçen yıl başladığında hükümetin bütçe açıkları yüzde 10'ları aşacak gibi söylemlerde bulunanlar vardı. Bunun gerçek olmadığını görüldü. Etkili politikalar uygulandı.

Geçen yıl erken tedbirler aldık. Belki o aldığımız tedbirler bir miktar enflasyonu olumsuz etkiledi ama bütçe mali zeminimizi güçlendirdik. Bu da enflasyonla mücadelede bizi içinde bulunduğumuz yıl ve önümüzdeki döneme ilişkin daha güçlü hale getirdi.

Dolayısıyla çok kararlı bir şekilde bu mücadeleyi bütüncül bir çerçevede sürdürüyoruz. Kamu harcamaları tasarruflar başta olmak üzere bütün maliye politikalarında enflasyon etkisini de dikkate alarak mutlaka bu attığımız adımın enflasyona ne tür etkileri olabilir bunun analizlerini yaparak hareket ediyoruz. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz.

Fahiş fiyatla mücadele

Birincisi gerçekten bu enflasyonla mücadele hepimizin ortak sorumluluğu. Özel sektöründe sorumluluğu. Özellikle bu dönemde enflasyonla ilgili kararlı bir programın hayata geçirildiği bir dönemde bütün özel sektör aktörlerinden de elbette buna uygun bir şekilde hareket etmelerini bekliyoruz.

Buna katkıda bulunmalarını bekliyoruz Tabii ki Türkiye serbest piyasa ekonomisi bunda hiç şüphe. Biz de bundan her zaman serbest piyasa ekonomisinden yana olan bir hükümet olduk.

Ama bütün dünyada da şu bir gerçek, serbest piyasa kurasız bir piyasa değil. Serbest piyasa aksine kuralların çok daha hakim olduğu, etkin olduğu bir piyasa. Burada piyasa aksaklığı dediğimiz bir kavram var. Piyasalarda tam rekabetçi bir çalışma yoksa, piyasalarda aksaklıklar varsa buralarda kamusal mutlaka politikaların devreye girmesi gerekiyor. Bunun bir ayağı ve en önemlisi belki rekabet politikaları.

Son dönemlerde rekabet politikalarımız konusunda çok daha kararlı adımlar atılıyor. Çok daha kısa sürede, incelemeleri uzun sürüyor biliyorsunuz. Bu rekabeti bozucu bir takım faaliyetlerin bu son dönemlerde bu konulardaki süreçlerin çok daha hızlı işlediğini görüyoruz. Bu konuda Rekabet Kurumumuza, Ticaret Bakanlığımıza ben teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok daha etkili hareket ediliyor.

Önümüzdeki dönem Bu rekabet hukukunun çok daha hızlı, etkin çalışması için bir gayret içindeyiz. Belki bazı düzenlemelerde yapılacak. Bu çerçevede sürelerle ilgili söylüyorum daha etkin bir reaksiyon göstermek bakımından, diğer taraftan fahiş fiyat çok çok önemli. Maliyetten kopuk gerekçesiz bir artış. Bununla ilgili olarak da Ticaret Bakanlığımız ve Meclis grubumuz bir çalışma yürütüyor.

Ben de bu çalışmada koordinasyon anlamında katkıda bulunmaya gayret ediyorum. Buradaki amacımız da şu, yaptırımları daha etkili hale getirmek, daha caydırıcı hale getirmek ve bu şekilde de piyasada vatandaşımıza tüketicilerimize haksız bir takım fiyat uygulamalarının oluşumunu engellemek.

Bu konuda bir yasal düzenleme ihtiyacı görünüyor, uygulama ile ilgili yapılacaklar var. Yakın bir zamanda ben meclisimizin gündemine bu tür tekliflerin geleceğini düşünüyorum. Meclis grubumuz son halini vererek, bunu meclisimizin takdirine sunacaktır.

Biz kesinlikle bu konularda topyekün bir anlayış birliğinden yanayız. Bir dayanışma olması gerektiğine inanıyoruz. Enflasyonla mücadele ederken bir takım çevrelerin aşırı kar hırsıyla fırsatçılıkla hareket etmelerini hiçbir şekilde mazur göremeyiz. Bu konuda da gerekli adımları kararlı bir şekilde atacağız.

Kamuda tasarruf

Bu da son derece önemli bir başlık şu anda sıcak bir başlığımız diyelim. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz bu konuda ilk ifadede bulundu. Kamuda harcamaların harcamalar konusunda bir çalışma yapılacağını, kamu tasarrufları ile ilgili daha etkili adımların atılacağını kendisi ifade etti.

Bundan sonra Cumhurbaşkanımızın bu talimatıyla birlikte ciddi bir çalışma başladı. Bir taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığımız Diğer taraftan yine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız geniş kapsamlı çok maddelerden oluşan çalışmalar yaptılar.

Bu çalışmalar bittiğinde Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilecek. Genel politikamız şu aslında, bugün tüketimin daha uygun diyelim bir artış düzeyine gelmesi iç tasarrufların artması gerekiyor. Makro politikalarımız açısından gerek kamuda gerek özel kesimde daha fazla tasarruf. Bu artan tasarrufları da daha üretken alanlara kanalize etme işin ana felsefesi.

Dolayısıyla bir taraftan tasarruf bir taraftan da verimliliği hedefliyoruz. Özellikle mevcut harcamalarda da harcamanın devam edeceği noktalarda da daha fazla odaklanma önceliklendirme daha fazla sosyal ekonomik etki oluşturacak hususlara yoğunlaşma gibi hedeflerimiz var.

Verimliliği arttırıcı konuları da ele alıyoruz. Yani tasarruf ve verimlilik. Tasarruf derken geçmişte belki gerekliydi bazı harcamalar bazı kalemler vardı. Şimdi yeniden onlara bakıyoruz. İşte araç kullanımından tutun, kamu binalarına sarf malzemelerinden, törenlere bir takım döküman çalışmalarına varıncaya kadar çok ince bir çalışma yapılıyor.

Bittiğinde bunlar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni çalışmamızın şöyle bir boyutu da var. O da bence yeni bir boyut olarak "izleme ve denetim". Kamuda Tamam tasarruf genelgeleri geçmişte de vardı ama yeterince uygulanmadığına dair kamuoyunda bir eleştiri de var.

Bunu da dikkate alarak bu dönem özellikle kurumların bu yasal ve idari düzenlemeler arasındaki uygulamalarını çok dikkatli bir şekilde izleyen denetleyen bir mekanizmayı da eş zamanlı olarak devreye sokmayı planlıyoruz.

Böylece kağıt üstünde kalmasın diyoruz. Bunlar hayata geçmiş olsun bunu yaptığımız zaman hem kamuda verimli çalışmış olacaktır hem de vatandaşımıza hizmetler aksamadan eksilmeden bunu başarmış olacağız.

İşin özü burası yani kamu hizmetlerini aksatmadan vatandaşımıza hizmetleri aksatmadan ama bir taraftan da bunları en düşük maliyetle en verimli şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

 

ZZ